ข่าวกิจกรรมวัด

สืบทอดพิธีไหว้ปู่ตา (ส่งข้าวปู่ตา)

สืบทอดพิธีไหว้ปู่ตา (ส่งข้าวปู่ตา)