ข้อมูลพระลูกวัด

pic.gif

ภาพเตือนสติ

king

 

พระครูสกลถาวรกิจ

 โทร : 089 714 5275

tn Nipon

 

พระนิพน  โชติโก

โทร : 085 460 7118