ข้อมูลศาสนสถาน

tn wat

สิม (อุโบสถ) วัดกลาง พ.ศ.2490

อาคารอาสนะ ประกอบด้วย

1.สิม (อุโบสถ) กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2440

2.กุฎิที่พักอาศัยของพระภิกษุ – สามเณร จำนวน 1 หลัง กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2512

3.ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2522 มีกำแพงคอนกรีตรอบวัดทั้ง 4 ด้าน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2533

4.หอพระแก้ว 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ.2534

5.มีห้องน้ำ – ห้องสุขา จำนวน 17 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535

6.มีโรงครัว 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2536

7.มีศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2538

8.มีซุ้มประตูวัด 2 หลัง ทิศตะวันตกของวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ.2543 ทิศตะวันออกของวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ.2554

9.ศาลาพักร้อน 1 หลัง กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2546

10.กุฏิรับรองพระสงฆ์ 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2546

1 DSC 0002

พระแก้วองค์จริง

2 CIMG1912

โบสถ์ปัจจุบัน 11 เมษายน 2557

tn wat

สิม (อุโบสถ) พ.ศ.๒๔๙๐