H-WATKLANG2565

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

10796634
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
228
1511
2375
8934
29487
31940
10796634

Forecast Today
912

13.62%
8.17%
4.53%
0.86%
0.59%
72.23%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:44.200.168.16

ทำเนียบเจ้าอาวาส

tn DSC 00491

อดีดเจ้าอาวาสวัดกลาง พุทธศักราช 2523 – 2557

 

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้

1.พระโหยง โยคมุตฺโต

2.พระโพธิ์ อติพโล

3.พระทุม ปทุโม

4.พระกูล กิตติสาโร

5.พระอาจารย์มาก มหาญาโณ

6.พระอาจารย์พุดทา พุทฺธิสาโร

7.พระอาจารย์คำ คุณงฺกโร

8.พระอาจารย์ทองลัด ทีปธมฺโม

9.พระอาจารย์บุญมี จตฺตสาโธ

10.พระอาจารย์แถว อินทปญฺโญ

11.พระอาจารย์ศรี เขมวิโร

12.พระอาจารย์เสงี่ยม จนฺทปญฺโญ

13.พระมหาบุญจันทร์ กนฺตวิโร

14.พระอาจารย์แก กุสโล

15.พระอาจารย์สันต์ สนฺตมโน

16.พระอาจารย์เลิศ ลกฺขิตสีโล

17.พระอาจารย์ อนันท์ อติธมฺโม

18.พระครูวุฒิธรรมานุยุต ( พระอธิการสุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ ) ดาวน์โหลดประวัติได้ที่นี่

 

ประวัติ

 

พระครูวุฒิธรรมานุยุต (สุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ)

 

นามเดิม  สุรินทร์  นามสกุล  บงบุตร  เกิด วันศุกร์  ที่  26  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2494  ตรงกับ  วันแรม 8 ค่ำ  เดือน ปีเถาะ  เกิดที่บ้านข้าวแป้ง  บ้านเลขที่ 14  หมู่ที่ ตำบล วาใหญ่  อำเภอ อากาศอำนวย  จังหวัด สกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47170  โยมบิดาชื่อ  นาอินปัน  บงบุตร  โยมมารดาชื่อ  นางนี  บงบุตร  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  2 คน  ดังนี้

 

1.พระครูวุฒิธรรมานุยุต (สุรินทร์  บงบุตร)

 

2.เด็กชายสำราญ  บงบุตร (เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย)

 

3.นอกจากนั้นเป็นบุตรธิดา  ในบิดาเดียวกัน  แต่ต่างมารดา

 

การศึกษาเบื้องต้น

 

เมื่อปี  พุทธศักราช 2502  เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีพุทธศักราช 2506  จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย บ้านข้าวแป้ง (ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน) ครูผู้สอนคือ อาจารย์สมพร  ศรีนา  อาจราย์ชัยยุทธ – อาจารย์สุพัตรา  บุตรแสนคม

 

การบรรพชา(บวชเณร)

 

บรรพชาเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 2506  เมื่ออายุ 12 ปี  ที่วัดสระแก้ว  บ้านโคกไม้ล้ม  ตำบล วาใหญ่  อำเภอ อากาศอำนวย  จังหวัด สกลนคร  โดยมีท่านพระครูวิรุฬห์ธรรมานุวัตร(หลวงปู่แอ่น  จันทสาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย  รูปแรกเป็นพระอุปัชฌาย์  เมื่อบรรพชาแล้วไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิด  คือวัดโพธิ์ชัย  บ้านข้าวแป้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2506  ถึง พุทธศักราช  2511  รวมเวลา 6 ปี

 

การศึกษาแผนกธรรม

 

ปีพุทธศักราช 2512 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ที่สำนักวัดโพธิ์ชัย  บ้านข้าวแป้ง  ตำบล วาใหญ่  อำเภอ อากาศอำนวย  จังหวัด สกลนคร 

 

ปีพุทธศักราช 2513  ได้ย้ายไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม  ที่สำนักเรียนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  สกลนคร  ได้สอบนักธรรมชั้นโท  ในปีนั้น

 

ปีพุทธศักราช 2514  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  ที่สำนักเรียนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  สกลนคร

 

การอุปสมบท(บวชพระ)

 

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2516  เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพวิมลเมธี  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระมหาวารี  อินทปัญโญ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระมหานนทเสน  สัมปันนเตโช  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้พักจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513  ถึงปีพุทธศักราช 2518  รวมเวลา 6 ปี

 

ต่อจากนั้นได้ย้ายศึกษาวิชาทางโลก ที่โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดมัชฌิมบุรี  อำเภอหนองหาร  จังหวัดอุดรธานี  จนจบระดับ 4 (ม.ศ.3

 

ปีพุทธศักราช 2519  กลับจากอำเภอหนองหาร  จังหวัดอุดรธานี  จะไปเยี่ยมบ้านเกิดที่บ้านข้าวแป้ง  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ในสมัยนั้นการสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก  รถโดยสารมีน้อย  จึงมาขออาศัยที่วัดกลาง  2 คืน  ในช่วงขณะนั้น  มีพระอนันต์คนบ้านโพนงาม  ตำบลโพนงาม  เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลาง  และเป็นผู้ลักขโมยเอาองค์พระแก้วไป  เมื่อเจ้าหน้าที่จับ  ในขณะนั้นเป็นช่วงที่ทางวัดกลางขาดภิกษุที่จะอยู่ต่อไป  สารวัตรวัดหรือไวยาวัฎจกร  นายสน  ครุฑอุทา  พร้อมญาติโยมอีกหลายๆคน  จึงได้พร้อมใจกันมานิมนต์ให้อยู่ที่วัดกลาง  บ้านอากาศ  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519  จนถึงปัจจุบัน  และได้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านจากบ้านข้าวแป้ง  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  12  เดือน มิถุนายนพุทธศักราช  2549

 

งานการปกครอง

 

ปีพุทธศักราช 2523 เป็นเจ้าอาวาสวัดกลาง (พุทธศักราช 2523 – ปัจจุบัน)

 

ปีพุทธศักราช 2523 เป็นเจ้าคณะตำบลอากาศ (พุทธศักราช 2523 - พุทธศักราช 2541 รวมเวลา 18ปี)   

 

ปีพุทธศักราช 2527  เป็นพระอุปัชฌาย์ (พุทธศักราช 2527 – ปัจจุบัน)

 

ปีพุทธศักราช 2542  เป็นรองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย(พุทธศักราช 2542 – พุทธศักราช 2557  รวมเวลา 15 ปี)

 

งานศึกษา

 

ปีพุทธศักราช 2516  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  สำนักเรียนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

ปีพุทธศักราช 2520   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  สำนักเรียนวัดกลาง  อำเภออากาศอำนวย

 

 ปีพุทธศักราช 2523  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรม  สนามหลวงนักธรรมชั้นตรี  ที่วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

 

ปีพุทธศักราช 2525 - ปีพุทธศักราช 2528  เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านอากาศ

 

งานการเผยแผ่

 

ปีพุทธศักราช 2530  เป็นพระนักเผยแผ่  ประจำอำเภออากาศอำนวย

 

ปีพุทธศักราช 2534  เป็นวิทยากรในการอบรมชาวบ้าน  ในโครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง

 

ปีพุทธศักราช 2535  เป็นวิทยากรอบรมผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ที่หอประชุมอำเภออากาศอำนวย

 

งานการสาธารณูปการ

 

1.ปีพุทธศักราช 2542  บูรณะอุโบสถ(สิม)  กว้าง 5 เมตร  ยาว11 เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ทาสีใหม่

 

2.ปีพุทธศักราช 2522  สร้างศาลาการเปรียญ 1หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 ชั้น

 

3.ปีพุทธศักราช 2530 - ปีพุทธศักราช 2533 สร้างกำแพงคอนกรีต รอบวัดทั้ง 4 ด้าน

 

4.ปีพุทธศักราช 2534 - ปีพุทธศักราช 2537 สร้างหอพระแก้ว 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 2 ชั้น

 

5.ปีพุทธศักราช 2535 – ปีพุทธศักราช 2538 สร้างห้องน้ำ – ห้องสุขา จำนวน 17 ห้อง

 

6.ปีพุทธศักราช 2536 สร้างโรงครัว 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

 

7.ปีพุทธศักราช 2538 สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร(ร้านวงค์การช่างสร้างถวาย)

 

8.มีเรือแข่งประเพณีบุญเดือนสิบอยู่ 2 ลำ

 

9.ปีพุทธศักราช 2543  สร้างซุ้มประตูวัด 1 หลัง  อยู่ด้านทิศตะวันตกของวัด

 

10.ปีพุทธศักราช 2544  เทคอนกรีตบริเวณวัดทั้งหมด

 

11.ปีพุทธศักราช 2546  สร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

 

12.ปีพุทธศักราช 2550  สร้างศาลาโรงทาน 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 26 เมตร

 

13.ปีพุทธศักราช 2551  สร้างกุฏิรับรองสงฆ์  1 หลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

 

14.ปีพุทธศักราช 2552  สร้างห้องน้ำ

 

15.ปีพุทธศักราช 2554  สร้างซุ้มประตูวัดด้านทิศตะวันออก

 

16.ปีพุทธศักราช 2556  สร้างพระประธานหลวงพ่อทันใจสมปรารถนา หน้าตัก 108 นิ้ว

 

งานสมณศักดิ์

 

ปีพุทธศักราช 2529  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

 

ปีพุทธศักราช 2538  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

 

ปีพุทธศักราช 2542  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก  ในตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย  เงินนิตยภัต(เงินเดือน) ปัจจุบันที่ได้รับ  จำนวน 2,600 บาท

 

การอาพาธ

 

10 มกราคม 2557 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอากาศอำนวย 2 วัน

 

13 มกราคม 2557 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร 1 วัน

 

14 มกราคม 2557 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร  มรณภาพ  เวลา 23.10 น.

 

การมรณภาพ

 

-แพทย์วินิจฉัยสาเหตุเกิดจากโรคปอดติดเชื้อ

 

 

19.พระครูสกลถาวรกิจ  (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) ดาวน์โหลดประวัติได้ที่นี่

 

47110002 0 20120817-160552

 โทร : 089 145 5275

 

ประวัติ โดยย่อ พระครูสกลถาวรกิจ ( พระวิทวัฒน์  ถาวโร)

 

สถานะเดิมตามสำเนาทะเบียนบ้าน ( กำพืดเดิม )

 

ชื่อ  นายวิทวัฒน์  ผานะวงค์   เพื่อน ๆ เรียกชื่อเล่นว่า “กิ้ง” 

 

ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่  15   เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  2517  สัญชาติ  ไทย      บ้านอากาศ   อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร 

 

มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน  10  คน  มีพี่ชาย  5  คน   มีพี่สาว  4  คน    เสียชีวิตแล้วคนหนึ่ง  รวมแล้ว เป็น  9  คน   ข้าพเจ้าเป็นน้องคนสุดท้องเกิดในครอบครัวชาวนา  ที่เรียกว่าพอจะมีกิน

 

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อนางคำตา    บิดาผู้ให้กำเนิด  ชื่อนายบุญทัน   ทั้งได้สองท่านได้ไปสู่สุคติแล้วทั้งคู่เลยปล่อยให้ข้าพเจ้าต่อสู้กับชีวิตในโลกธรรมต่อไป  เมื่อเยาว์วัยใช้ท้องนาเป็นสนามกีฬาชีวิต   ต่อจากนั้นก็ไม่ได้เรียนต่อก็ทำนาช่วยพ่อแม่อยู่จนเป็นหนุ่มเลยเข้ากรุงเทพ ฯ   หางานทำอยู่ประจำจนเกือบรวยแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเสเพลตามประสาวัยรุ่นเลยหันหน้ากลับมาบ้านเกิด

 

เมื่ออายุ  25  ปี   หันหน้าเข้าหาผ้ากาสาวพัสตร์   เข้าอุปสมบท   เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2542  ณ  พัทธสีมาวัดกลาง (พระแก้ว)  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร     มี

 

พระอุปัชฌาย์              คือ พระครูวุฒิธรรมานุยุต         วัดกลาง

 

                                พระกรรมวาจาจารย์    คือ  พระครูพิมลธรรมนิเทศก์   วัดทุ่ง

 

                                 พระอนุสาวนาจารย์    คือ  พระสถาพร   สทฺธาธิโก    วัดทุ่ง

 

ปัจจุบัน      อยู่ที่วัดกลาง (พระแก้ว) 57  หมู่ 16  บ้านอากาศ   อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

 

                    และมีสาขาวัดกลางเป็นสำนักสงฆ์ดอนโพธิ์ บ้านโพธิ์ไทรทอง หมู่ 19  ต.อากาศ

 

ตำแหน่ง    เจ้าอาวาสวัดกลางและเจ้าสำนักสงฆ์โพธิ์ไทรทอง , ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอากาศ ,คณะกรรมการสถานศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย, กรรมการควบคุมห้องสอบนักธรรม ประจำหน่วยสอบวัดทุ่ง

 

การศึกษา    เริ่มที่บ้านนอกเมื่อโตวัยได้  7 ขวบ ก็เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านอากาศ  จนจบชั้น ป.6  , เรียน ก.ศ.น.อากาศอำนวย. จบวุฒิเทียบ ม.6 , ความรู้ทางธรรม จบนักธรรมชั้น ตรี – โท – เอก , จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส. )  และปริญญาตรี(พุทธศาสตรบัณฑิต)ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

อดีต           นึกถึงคราใดขอบใจโชคชะตาอันคับแค้นที่มีส่วนปลุกปั้นชีวิตให้แข็งแกร่ง

 

ปัจจุบัน      เป็นอย่างไรถึงจะดี  มีอย่างไรถึงจะสวย  ม้วยอย่างไรถึงจะสุข

 

อนาคต       “กำหนดไม่ได้  ทายไม่ออก  บอกไม่ถูก”

 

คติชีวิต       “ยิ้มได้เมื่อภัยมา  ไม่โสกาเมื่อทุกข์มี” ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไป

 

บทเรียนของชีวิต  “เจ็บต้องจำ , ทุกต้องทน , จนต้องเจียม , รักงามต้องเสงี่ยม”

 

บทปลุกใจ    อุปสรรคปัญหา  เป็นที่มาแห่งความสำเร็จ

 

อื่น ๆ ที่ไม่ได้เขียนไว้  หมายความว่า  สงวน

 

รู้สึกตัวว่ามีประโยชน์อยู่บ้าง    ก็ตรงที่… พูดเป็น , เขียนได้ , สอนคนได้  คนที่สอนยากที่สุด คือ “ตัวเอง”

 

ภูมิ  เว  สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา

 

ความเป็นผู้รู้คุณและตอบสนองคุณผู้อื่น  เป็นพื้นฐานของคนดี    พุทธพจน์

 

H-k1

สภ.อากาศอำนวย

B-POLICE65.jpg

 F-donpho2566

 

F-tasee2565

 

F-ASAHABOOCHA2565.jpg

 

F-Pong-64 

F-70

 

F-69

 

F-65

 

1

  

F-5

 F-87

 

F4

  

Hongsawadee88-1

 

 

thangyou

วัดกลาง(พระแก้ว)

57 หมู่ ๑๖ บ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com